Biedru kopsapulce

Š. g. 30.martā plkst. 14.00 attālināti Zoom platformā notiks biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ikgadējā biedru kopsapulce.

Darba kārtība:

1. Koordinatores Lindas Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2021. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas Aldas Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2021. gadā.

3. Padomes vēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Ja nav iespējams kopsapulcē piedalīties, lūdzu, deleģējiet savā vietā kādu citu biedrības biedru, jo dalībnieku skaits ir svarīgs kvoruma nodrošināšanai.

Ja gadījumā kāda biedrība vairāk nepastāv, nedarbojas vai nevēlas būt "Ziemeļgaujas" biedru pulkā, lūdzu, atsūtiet šo informāciju uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com. Tuvojoties jaunajam plānošanas periodam, mums ir nepieciešams aktualizēt biedrības biedru skaitu.