Biedrības „Latvijas Lauku forums” 2016.gada biedru sapulce