Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Kauguru pagasta Mūrmuižā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Mēs pa jaunam”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 8060,77 LVL, t.sk. publiskais finansējums 7254,69 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paraudzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekts tika realizēts Kauguru pagasta Mūrmuižā ar mērķi- labiekārtot bērnu rotaļu laukumu starp daudzdzīvokļu namiem un veicināt bērniem labi pavadīt savu brīvo laiku, atpūsties un attīstīt savu fizisko aktivitāti. Uzstādītas jaunas, košas bērnu rotaļu un spēļu laukuma iekārtas: karuselis, šūpoles uz metāla statnēm, šūpoles uz atsperes- „Džips”, šūpoles uz atsperes- „Ponijs”, tīkls piramīda, bērnu rotaļu komplekss. Tika saglabātas arī vecās iekārtas- smilšu kaste un vingrošanas sastatne, kuru iedzīvotāji pašu spēkiem nokrāsoja krāsainās krāsās. Kā arī pašu spēkiem izveidoja attīstošo spēli, kas paredzēts bērniem vecumā līdz 5 gadiem un nokrāsoja esošās veļas žāvēšanas sastatnes.

Projekta mērķis ir sasniegts, Kauguru pagasta bērni ir nodrošināti ar drošu bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, atbilstoši bērnu vecumam un viņu fiziskajai aktivitātei. Rezultātā tieši labuma ieguvēji ir vietējo iedzīvotāju bērni un vecāki, kuri turpmāk var atpūsties patīkamā un sakoptā vidē.