Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Vijmalieši”
Finansējums: 
ELFLA – 3451 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Vijciema centrā izveidots bērnu rotaļu laukums - uzstādītas jaunas un košas bērnu rotaļu un laukuma iekārtas: atsperšūpoles, rotaļu komplekss, vingrošanas elements un soliņš. Projekta mērķis ir sasniegts, Vijciema pagasta bērni ir nodrošināti ar drošu bērnu rotaļu laukumu, atbilstoši bērnu vecumam un viņu fiziskajai aktivitātei. Rotaļu laukumu turpināsim pilnveidot novietojot soliņus un ierīkojot bruģa klājumu pie soliņiem.