Āra vingrošanas laukuma ierīkošana Valkas pagastā

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 5691,49 EUR, t.sk. publiskais finansējums 5122,34 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Radīt iespēju Valkas pagasta Sēļu un Lugažu ciemu iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot sporta aktivitāšu pieejamību.

Iegādāti un uzstādīti 2 komplekti – vingrošanas stieņi, līdztekas, pumpēšanās stieņi, vēderpreses soliņi, Zviedru sienas, horizontālās trepes, 8 soliņi Valkas pagastā Sēļu un Lugažu ciemos.