Aprīkojuma iegāde Sedas pilsētas kultūrvēsturisko priekšmetu eksponēšanai

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 3000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējumus 2700 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Nodrošināt projekta "Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide" ietvaros iegādāto kultūrvēsturisko priekšmetu kolekciju izcilāko eksemplāru eksponēšanu, garantējot to uzskatāmību, drošību un ilglaicību.

Projekta aktivitāte: stikla vitrīnu iegāde.