Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas sabiedrībai Jērcēnos

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 13 430,96 LVL, t.sk. publiskais finansnējums 9362,99 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ierīkots pludmales volejbola laukums, izbūvēts bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums ar trīs stieņu komplektu un līdzteku laukums.

Sporta infrastruktūra intensīvi tiek izmantota kopš 2013.gada jūnija sākuma. Jaunieši pateicīgi par doto iespēju aktīvām nodarbēm. Pagasta pārvalde iecerējusi turpināt teritorijas labiekārtošanu, veidojot norobežojošus zaļumstādījumus u.c.