Jaunie LEADER projekti Strenču novadā

Novembra beigās Strenču novada dome ir īstenojusi divus jaunā plānošanas perioda LEADER projektus: "Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā" un "Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram".

Arī pirmie uzņēmējdarbibas projekti ir īstenoti Strenču novadā: SIA "Radošā darbnīca - LIRE" - projekts "Uzņēmuma pakalpojumu attīstība 
izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā" un SIA "RIX AUTO" - projekts "Pamatlīdzekļu iegāde autoservisa attīstībai".

Vairāk informācijas un foto skatīt sadaļā "LEADER 2014-2020".

LEADER viesi Jērcēnmuižā

24.novembrī  Jērcēnmuižā viesojās ELARD (Eiropas LEADER asociācija) pārstāves Kirstena Birke Lunda (Dānija) un Alena Kolarova (Čehija), kā arī biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka. Ciemiņus viesmīlīgi uzņēma Jērcēnmuižas saimniece Ilvija Ķimse un Mednieku namiņa saimnieks Jānis Ence. Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar Jērcēnu pagasta aktīvo iedzīvotāju un pašvaldības paveikto, īstenojot LEADER projektus.

Noslēgusies 1.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis 1.kārtā iesniegto projektu vērtēšanu.

Vērtēšanas noslēgumā ir apstiprināti šādi projekti:

Īstenots pirmais jaunā plānošanas perioda LEADER projekts!

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, labiekārtojot 2013.gadā ierīkoto rotaļu laukumu. 

Tīkla – piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “KSIL”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums - 502,40 EUR vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Uzaicinājums uz NVO forumu Alūksnē

NVO foruma programma

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) 23. novembrī aicinātas piedalīties Vidzemes NVO forumā Alūksnē. Tajā dažādu jomu organizācijas no visa reģiona varēs gan iepazīties un dibināt jaunas partnerības, gan diskutēt par Vidzemes reģionālā NVO centra izveidi, gan uzzināt aktuālo informāciju par NVO pieejamo finansējumu un atbalsta programmām.

Noticis pirmais "Mazo projektu konkursa" pasākums

29.oktobrī Strenčos notika biedrības "Gaujas plostnieki" organizētais pasākums "Gaujas dabas takas rudens 2016".

Ieskats pasākuma norisē

Padome apstiprina pasākumu pieteikumus

19.oktobrī biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu pasākumiem, kuru pieteikumi tika iesniegti mazo projektu konkursā 2016.

Finansējums 140 EUR apmērā piešķirts šādiem pasākumiem:

LAD apstiprinājis jaunus projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

Diskusijas par NVO atbalsta centru Vidzemē

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”. Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās, un tajās gaidīta ikviena esoša vai topoša biedrība un nodibinājums – jo dažādākas jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.

Apspriedēs aptuveni divu stundu garumā būs iespēja izteikt priekšlikumus par potenciālā NVO centra izveidi, tā formu, iespējamām funkcijām, pakalpojumiem un uzturēšanas modeļiem. Pasākumus rīko Valmieras novada fonds ar Kultūras ministrijas atbalstu.

LAD apstiprinājis jaunus projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

Pages