Izvēlēsimies 2017.gada Dižprojektu!

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir uzsākusi projektu konkursa "Dižprojekts"  kandidātu pieteikšanu 2017. gada Dižprojekta titulam!

Mūsu biedrības teritorijā īstenotie projekti

Šogad jau 7. reizi tiks noteikts LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. 

LEADER 3.kārtas semināri

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai.

Semināru norises laiki un vietas:

08.01.2018. plkst.15.00, Strenčos, Strenču pilsētas bibliotēkā, Pulkveža Zemitāna ielā 5, 2.stāvā

Īstenots pirmais LEADER 2.kārtas projekts

Strenču novada Plāņu pagasta uzņēmējs Ģirts Vizulis ir pirmais projekta pieteicējs, kas ir īstenojis LEADER 2.kārtas projektu. Projekta ietvaros ar 5718,52 EUR publiskā finansējuma atbalstu viņš iegādājās formātripzāģmašīnu AltendorfWA6-2600. Apsveicam!

Izsludināta LEADER projektu pieteikumu konkursa 3.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Pilns sludinājuma teksts

Uzaicinājums piedalīties forumā

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina piedalīties Latvijas Bioekonomikas forumā, kas notiks š.g. 5.-6.decembrī Daugmalē.

Sīkāka informācija par pasākumu publicēta LLF mājaslapā: 

http://llf.partneribas.lv/archives/4248

Noslēgusies LEADER 2.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER projektu konkursa 2.kārtas iesniegumu vērtēšanu.

Jau iepriekš apstiprinātajiem uzņēmējdarbības projektiem ir pievienojušies šādi projekti:

Uzaicinājums piedalīties forumā

Šī gada 17. oktobrī Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas fonds organizē forumu par dabas saglabāšanas talkām un brīvprātīgo darbu. Aicināti piedalīties pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kuri savā darbā saskaras ar brīvprātīgo darbu un talkām dabas un vides sakopšanas pasākumu kontekstā un varētu dalīties pieredzē. Pasākuma gaitā plānots arī darba grupās diskutēt par nepieciešamību veidot informācijas apmaiņas platformu, lai varētu šādām talkām un pasākumiem piesaistīt arī dalībniekus no malas.

Turpinās LEADER 2.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt LEADER 2.kārtas projektus.

Ir apstiprināti visi 2.1. rīcībā „Vides sakārtošana” iesniegtie projekti, kam pietika plānotā finansējuma:

Apstiprināti pirmie LEADER 2.kārtas projekti

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirmos LEADER 2.kārtas projektus.

Četri no apstiprinātajiem projektiem ir rīcībā 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana:

1) Smiltenes novada domes projekts "Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Rieda"" (Grundzāles pagasts) , publiskais finansējums - 5279,47 EUR

2) Biedrības "Abulieši" projekts "Vidzemes tautas tērpi deju kopai "Abuls" (Trikātas pagasts) - dāvana Latvijas simtgadei", publiskais finansējums - 6792,30 EUR

Moldovas delegācijas viesošanās Jērcēnmuižā

No 30.jūlija līdz 3.augustam pieredzes vizītē Latvijā viesojas delegācija no Moldovas. Vizīti organizē biedrība "Latvijas Lauku forums", un tās ietvaros 3.augustā ir plānots seminārs Jērcēnmuižā. Semināra uzdevums ir izzināt LEADER pieejas īstenošanas un VRG darbības pamatprincipus, kā piemēru iepazīstot biedrību "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" kopā ar partnerības administratīvo vadītāju Dagniju Ūdri. Delgācija no Moldovas noslēdzošajā vizītes dienā analizēs nedēļas laikā iegūto pieredzi un zināšanas.

Pages