Pasākumu pieteikumu konkursa rezultāti

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome ir pieņēmusi lēmumu par pasākumu pieteikumu konkursa rezultātiem.

Atbalstītie pasākumi

3. Latvijas Lauku kopienu parlaments

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre piedalīsies 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas notiks Kandavā no 15. līdz 18. jūnijam.

Preses relīze

LEADER 2.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti

Pateicamies visiem pretendentiem par iesniegtajiem projektiem!

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" projektu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visu iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un biedrības padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu gala vērtējumu un sarindojumu. 

Visi projektu pieteikumi ir iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Oficiālo lēmumu pretendenti saņems no Lauku atbalsta dienesta.

Piedzīvojumu seminārs jauniešiem Somijā

Somijas kolēģi mīļi gaidīs jauniešus (18-29 gadi) no lauku teritorijām piedzīvojumu seminārā "Amaze me LEADER", kas no 13.-20. augustam notiks Dienvidu Somijā pie Saeimas ezera. 
 
No vienas no vienas VRG (t.i. no "Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA" teritorijas) var piedalīties max 5 jaunieši.

Mazo projektu konkurss 2017

Saskaņā ar biedrības kopsapulces lēmumu tiek izsludināts 2017. gada mazo projektu konkurss. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 02.06.2017.

Konkursa nolikums

Uzaicinājums uz 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentu

"Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" kā biedrības "Latvijas Lauku forums" biedrs ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties 3.Latvijas Lauku kopienu parlamentā "Visai Latvijai jādzīvo!", kas notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā. Pieteikšanā līdz 12.maijam.

Uzaicinājums

Darba kārtība

Noslēgusies LEADER 2.kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

Š.g. 27.aprīlī noslēdzās LEADER 2.kārtas projektu pieteikumu iesniegšana. Pavisam 5 rīcībās tika iesniegti 45 projekti.

Informācija par iesniegtajiem projektiem un pieejamo finansējumu

Iesniegtos pieteikumus viena mēneša laikā izvērtēs vērtēšanas komisija, un maija beigās būs pieejama informācija par VRG vērtējuma rezultātiem.

Biedrības kopsapulce

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" koordinatore Linda Krūmiņa aicina visus biedrus uz ikgadējo kopsapulci 2017.gada 22.martā, plkst. 13.00, kas, ievērojot biedrībā iedibināto tradīciju kopsapulces rīkot katru gadu citā vietā, tādējādi iepazīstot visu partnerības teritoriju, šogad notiks Beverīnas novada Kauguru pagasta Kauguru kultūras namā.

Semināri LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Semināru norises laiki un vietas:

20.03.2017. plkst.15.00, Strenčos, Strenču pilsētas bibliotēkā, Pulkveža Zemitāna ielā 5, 2.stāvā

Izsludināta LEADER projektu konkursa 2.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis

Pages