LAD apstiprinājis jaunus projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

Izsludinām mazo projektu konkursu!

 

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”

NOLIKUMS  MAZO PROJEKTU KONKURSAM 2016

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” kopsapulcē 2016.gada 9.martā tika nolemts 2016.gadā sniegt finansiālu atbalstu  EUR 140,00 apmērā viena pasākuma rīkošanai katras pašvaldības administratīvajā (pagasta, pilsētas) teritorijā.

Mērķis  – vietējo  tradīciju atjaunošana, uzturēšana vai jaunu tradīciju iedibināšana.

LAD apstiprinājis pirmos projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirmos biedrībai iesniegtos projektus: