Izsludināta LEADER projektu konkursa 2.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis

VRG seminārs Allažos

2017.gada 17.-18.janvārī viesu namā "Mauriņi", Allažu pagastā, Siguldas novadā notika biedrības "Latvijas Lauku forums" rīkotais mācību seminārs vietējām rīcības grupām. No biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" piedalījās administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre. Sīkāku informāciju par semināru skatīt sadaļā "Biedrība" - "Dalība pasākumos".

Vidzemes VRG pārstāvju tikšanās Gulbenē

Š.g. 10.janvārī Gulbenē notika praktiskais seminārs "Vidzemes VRG pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākums VRG kapacitātes paaugstināšanai un darbības nodrošināšanai", ko organizēja biedrība "Sateka". Seminārā piedalījās administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre, koordinatore Linda Krūmiņa un padomes priekšsēdētāja Alda Zvejniece.

Darba kārtība 

Pārskats par pasākumu

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" 10 gadu darbības svinības

Piektdien, 6.janvārī, mūsu kaimiņi - biedrība "Alūksnes lauku partnerība" - Alūksnes Kultūras centrā svinēs savas darbības 10 gadu jubileju. Uz pasākumu tika aicināti arī mūsu biedrības pārstāvji. Mūsu sveicienus uz Alūksni vedīs padomes priekšsēdētāja Alda Zvejniece un Gaujienas pagasta pārstāves Ilze Dāve un Ineta Riepniece.

Ziemas saulgriežu sagaidīšana Zvārtavas pagastā

18.decembrī biedrība "Atrodi laiku sev" bija noorganizējusi pasākumu "Ziemas saulgriežu sagaidīšana" Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā.

Informācija par pasākumu un foto

Maskošanās Jērcēnmuižā

23.decembrī biedrība "Esam Jērcēniem" aicināja ciemos uz ziemas saulgriežu pasākumu "Maskosimies Jērcēnmuižā!".

Biedrības atskaite par pasākumu un foto

Koncerts Sedā

28.decembrī Sedas pilsētas kultūras namā biedrība "Cerības pakāpiens" organizēja tradicionālo koncertu "Satikšanās ziemā".

Biedrības atskaite par pasākumu un foto.

 

Gada nogales pasākumi Vijciemā

Ar biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" finansiālu atbalstu biedrība "Vijmalieši" decembrī organizēja divus pasākumus - sacensības "Sporto visa ģimene" un "Gada balva kultūrā un sportā VIJCIEMS 2016".

Informācija par pasākumiem un foto

 

Notiek Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas pasākumi

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" teritorijā notiek Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas pasākumi. Vairums no iesniegtajiem pieteikumiem "Mazo projektu konkursā 2016" atbalsta finansējuma saņemšanai bija saistīti tieši ar šiem svētkiem. 

Pielikumā neliels ieskats biedrības "Labāka Rītdiena" rīkotajā bluķa vakara pasākumā Mūrmuižā, kas notika 20.12.2016.

Bluķa vakars Mūrmuižā

Jaunie LEADER projekti Strenču novadā

Novembra beigās Strenču novada dome ir īstenojusi divus jaunā plānošanas perioda LEADER projektus: "Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā" un "Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram".

Arī pirmie uzņēmējdarbibas projekti ir īstenoti Strenču novadā: SIA "Radošā darbnīca - LIRE" - projekts "Uzņēmuma pakalpojumu attīstība 
izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā" un SIA "RIX AUTO" - projekts "Pamatlīdzekļu iegāde autoservisa attīstībai".

Vairāk informācijas un foto skatīt sadaļā "LEADER 2014-2020".

Pages